ਕਵਿਤਾ । ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ । ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਠਲ

ਕਵਿਤਾ । ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ । ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਠਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਭਰੋਸਾਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੋਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਜਦੋਂ ਚਾਹੋਉਵੇਂ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚਜੁਗਤ ਹੋਵੇ,ਕਲਾ ਹੋਵੇਬੋਲਾਂ ‘ਚ ਜਾਦੂ ਹੋਵੇਛਲ ਫਰੇਬ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਉਵੇਂ ਆਕਾਰ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਆਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾਪਾਣੀ ਦਾ ਤਰੌਂਕਾ ਦਿਓਉਹ ਢਲ ਜਾਏਗੀਨਰਮ … Read more

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com