ਕਵਿਤਾ । ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਹੇ ਕਵੀ ਜਨੋਕਵਿਤਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਕਰ ਦੇਵੋ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਲਗਣ ਤੋਂ ਉੱਡ ਲੈਣ ਦਿਓਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ Photo- Courtesy Paige | Photo Title- All That Glittersਕਵਿਤਾ ਦੀ ਉਡਾਣ ਕਵਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਡਾਂ ਬਾਕੀਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇਬਣ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਉਡਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਡੋਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੜੀ ਹੈ  ਤੋੜ ਦਿਓ ਉਸਨੂੰ ਉੱਡ … Read more

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com