ਮੇਰੀ ਮਾਂ:ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ

ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੀਮਿਲ਼ੇ ਸਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ,ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀਸੋਚੋ ਅਗਰ ਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ‘ਮਾਂ’ ਤੋਂ ਹੈਓਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ‘ਚ ਲਏਹਰ ਸਾਹ ਤੋਂ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਝਾਕ-ਝਾਕਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾਸਾਡੇ ਸਭ ਦੁੱਖਤੂੰ ਹਰ ਲਏਹੁਣ ਵੀ…ਜਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦੀਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ਼ੇ‘ਮਾਂ ਹਾਏ’ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ‘ਹਾਏ ਮਾਂ’ … Read more

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com