ਰਿਸ਼ਤਾ: ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਮੰਗੂਵਾਲ

ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾਸੱਤ ਫੇਰਿਆਂ ਦਾਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦਾਕੁਰਾਨ ਦੀਆ ਆਇਤਾ ਤੋ ਬਾਅਦਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚ’ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾਕਾਜੀ ਭਾਈ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ’ਵੇਦ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾਦੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇਧੁਰੋ ਲਿਖੇ ਸੰਯੋਗਾ ਦਾ ਮੇਲਅਕਸਰ ਜੋ ਸਿਮਟ ਜਾਦਾਂ ਹੈਜਿਸਮ ਤੋਂ ਜਿਸਮ ਤੱਕਤੇ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਰੂਹ ,ਰੂਹ ਤੱਕ … Read more

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com