ਲਿੱਪੀ-ਅੰਤਰ-ਲਿਬਨਾਨੀ ਕਵਿਤਾ : ਤਾਬੂਤ ਬਨਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਾ ਬਿਆਨ-ਲਿਸਾ ਸੁਹੈਰ ਮਜਾਜ਼

ਮੂਲ ਲੇਖਕ : ਲਿਸਾ ਸੁਹੈਰ ਮਜਾਜ਼   ਰਾਹੁਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਲਿੱਪੀ-ਅੰਤਰ : ਅਨੁ. ਮਹਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਜੈਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਯਹ ਜੋ ਥਾ ਚੌਂਕਾਨੇ ਵਾਲਾ ਥਾ : ਜਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਮੈਂ ਬਨਾ ਸਕਤਾ ਥਾ ਤਾਬੂਤ ਉਸਸੇ ਕਹੀਂ ਅਧਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਬਾੜ ਕੀ ਮਾਨਿੰਦ ਬੜਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ ਤਾਬੂਤੋਂ ਕੀ ਮਾਂਗ ਰਾਤ-ਰਾਤ ਭਰ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਕਾਮ … Read more

ਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਮ: ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਸਾਂਝਾਂ ਖ਼ਤ: ਵਿਜੈ ਵਿਸ਼ਾਲ

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਜਾਨਤੇਤੁਮਹਾਰੀ ਲਾਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੋਂ ਕੇ ਬਾਦ ਭੀਹਮੇਸ਼ਾ ਬਨੀ ਰਹੇਗੀਹਵਾ ਮੇਂ ਨਮੀਜਮੀਨ ਮੇਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ਫੂਲੋਂ ਮੇਂ ਖੁਸ਼ਬੂ।ਕਭੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀਮਾਂ ਕੀ ਮਮਤਾਮਨੁਸ਼ਯ ਕੀ ਸੰਵੇਦਨਾ।ਤੁਮਹਾਰੇ ਆਤੰਕੀ ਸਾਏ ਮੇਂ ਭੀਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਮੇਂਹਦੀਰਚਤੀ ਰਹੇਗੀਪੈਰੋਂ ਮੇਂ ਪਾਯਲਬਜਤੀ ਰਹੇਗੀਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਔਰ ਸ਼ਹਨਾਈ ਕੇ ਸਵਰਗੂੰਜਤੇ ਰਹੇਂਗੇਲੋਗ ਆਪਸ ਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਬੁਨਤੇ ਰਹੇਂਗੇ। ਔਰ ਸੁਨੋਤੁਮਹਾਰੇ ਰੋਕੇ ਨ ਰੁਕੇਗਾਨਦਿਯੋਂ ਕਾ ਪਾਨੀਝਰਨੇ ਕਾ ਸੰਗੀਤਉੜਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਚਿੜਿਯੋਂ … Read more

ਉਰਦੂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ: ਸ਼ਾਕਿਰ ਕੈਫ਼ੀ, ਲਿੱਪੀ ਅੰਤਰ : ਅਨੁ. ਮਹਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਜੈਤੋ

ਇਕਬਰਸੋਂ ਜੁਨੂੰ ਸਹਿਰਾ-ਸਹਿਰਾ ਭਟਕਤਾ ਹੈ,ਘਰ ਮੇਂ ਰਹਿਨਾ ਯੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਔਰ ਧੂਪ ਕੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਹਮ,ਜਬ ਦਸ਼ਤ ਕਾ ਖੇਲ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ। ਆਦਤ ਥੀ ਤੋ ਪੁਕਾਰ ਲਿਆ ਤੁਮ ਕੋ ਵਰਨਾ,ਇਤਨੇ ਕਰਬ ਮੇਂ ਕੌਨ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਆਤਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਭੀ ਇਕ ਹਲ਼ ਹੈ ਮਸਾਇਲ ਕਾ ਲੇਕਿਨ,ਦਿਲ ਯੇ ਸਹੂਲਤ ਲੇਤੇ … Read more

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com