ਧੀਆਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਾਣੀ: ਮਲਕੀਅਤ ਸੁਹਲ

ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਰਦਾ ,ਮੰਗੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ।ਪਾਣੀ , ਰੁੱਖ ਤੇ ਹਵਾ ਪਿਆਰੀ ,ਧੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਰਾਣੀ । ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਵੇ ,ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ।ਘਰ ‘ਚ ਬੂਟਾ ਅੰਬੀ ਦਾ ਇਕ ,ਫੇਰੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਆਰੀ । ਸੱਭ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਧਾਵਣ ਵਾਲੀ ;ਧੀ ਹੈ ਬਣੀ ਸੁਆਣੀ ;ਪਾਣੀ , ਰੁੱਖ ਤੇ ਹਵਾ ਪਿਆਰੀ … Read more

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com