ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਉ।

Editor
Deep Jagdeep Singh
1194, Azad Nagar,
Near Dhuri Railway Line,
Ludhiana-141003
M +919818003625
lafzandapul@gmail.com

ਸੰਪਾਦਕ
ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ
1194, ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ,
ਨੇੜੇ ਧੂਰੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ,
ਲੁਧਿਆਣਾ-141003
ਬੇਤਾਰ: +919818003625
ਈ-ਮੇਲ: lafzandapul@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/LafzanDaPul
Twitter: http://www.twitter.com/LafzanDaPul


ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਉ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.