ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਉ।

ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਬੇਤਾਰ: +919818003625
ਈ-ਮੇਲ: lafzandapul@gmail.com
webpage: http://lafzandapul.blogspot.com
Orkut: http://www.orkut.co.in/Main#Profile.aspx?rl=mp&uid=5292547783189777399

Deep Jagdeep Singh
Cell: +919818003625
e-mail: lafzandapul@gmail.com
Orkut: http://www.orkut.co.in/Main#Profile.aspx?rl=mp&uid=5292547783189777399


ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਉ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.