ਸੰਪਰਕ ਪਤਾ

ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਬੇਤਾਰ: +919818003625
ਈ-ਮੇਲ: lafzandapul@gmail.com
webpage: http://lafzandapul.blogspot.com
Orkut: http://www.orkut.co.in/Main#Profile.aspx?rl=mp&uid=5292547783189777399

Deep Jagdeep Singh
Cell: +919818003625
e-mail: lafzandapul@gmail.com
Orkut: http://www.orkut.co.in/Main#Profile.aspx?rl=mp&uid=5292547783189777399

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com

%d bloggers like this: