ਸੰਪਰਕ ਪਤਾ

Editor
Deep Jagdeep Singh
Ludhiana-141003
M +919818003625
lafzandapul@gmail.com

ਸੰਪਾਦਕ
ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ-141003
ਬੇਤਾਰ: +919818003625
ਈ-ਮੇਲ: lafzandapul@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/lafzandapul
Instagram: http://www.twitter.com/lafzandapul
Twitter: http://www.twitter.com/lafzandapul

ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੋ

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com

%d bloggers like this: