ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਉ।

ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ।
ਜਿੰਦਗੀ ਲਗਦੀ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ।

ਟੱਬਰ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾਵੇ,
ਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਗਲੀ ਨਹੀਂ ।

ਅਕਸਰ ਪੀਵੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ,
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ।

 ਲੱਖ ਚਿਤਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ,
ਰੂਹ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਸੋਚ ਕਿ ਬੈਠਿਆ ਮੋਹਨ,
ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੰਜਲ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ।

-ਮੋਹਨ ਬੇਗੋਵਾਲ


ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਉ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.