ਸੁੱਚੇ ਖਾਬ: ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ

ਰਾਤ ਨੇ ਬੂ ਹਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ…

ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ
ਨੀਂਦ ਦੀ ਕੁੱਖ ‘ਚ
ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਬੀਜ ਪੁੰਗਰ ਆਇਆ…

ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ
ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ
ਪੀਲ਼ੇ ਪਏ ਪੱਤੇ
ਫੇਰ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ …।

-ਜਗਜੀਵਨ ‘ਮੀਤ’

Comments

Leave a Reply


Posted

in

,

Tags:

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com