ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਉ।

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਜਾਨਤੇ
ਤੁਮਹਾਰੀ ਲਾਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੋਂ ਕੇ ਬਾਦ ਭੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਨੀ ਰਹੇਗੀ
ਹਵਾ ਮੇਂ ਨਮੀ
ਜਮੀਨ ਮੇਂ ਕਸ਼ਿਸ਼
ਫੂਲੋਂ ਮੇਂ ਖੁਸ਼ਬੂ
ਕਭੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ
ਮਾਂ ਕੀ ਮਮਤਾ
ਮਨੁਸ਼ਯ ਕੀ ਸੰਵੇਦਨਾ

ਤੁਮਹਾਰੇ ਆਤੰਕੀ ਸਾਏ ਮੇਂ ਭੀ
ਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਮੇਂਹਦੀ
ਰਚਤੀ ਰਹੇਗੀ
ਪੈਰੋਂ ਮੇਂ ਪਾਯਲ
ਬਜਤੀ ਰਹੇਗੀ
ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਔਰ ਸ਼ਹਨਾਈ ਕੇ ਸਵਰ
ਗੂੰਜਤੇ ਰਹੇਂਗੇ
ਲੋਗ ਆਪਸ ਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਬੁਨਤੇ ਰਹੇਂਗੇ

ਔਰ ਸੁਨੋ
ਤੁਮਹਾਰੇ ਰੋਕੇ ਨ ਰੁਕੇਗਾ
ਨਦਿਯੋਂ ਕਾ ਪਾਨੀ
ਝਰਨੇ ਕਾ ਸੰਗੀਤ
ਉੜਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਚਿੜਿਯੋਂ ਕੇ ਡਾਰ
ਕਭੀ ਸੀਮਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰ
ਕਭੀ ਸੀਮਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰ
ਤੁਮਹਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇੱਛਾ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੀ
ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾਈ ਕਾ ਉਸਤਰਾ
ਦਰਜੀ ਕੀ ਕੈਂਚੀ
ਲੋਹਾਰ ਕੀ ਧੌਂਕਨੀ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੈਂਤੀ
ਤੁਮਹਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੇ ਬਿਨਾ ਭੀ
ਉਗਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਧਰਤੀ ਮੇਂ ਬੀਜ
ਲਗਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਪੇੜੋਂ ਪਰ ਫਲ
ਪਕਤਾ ਰਹੇਗਾ ਚੂਲਹੇ ਪਰ ਖਾਨਾ
ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਾ
——————————————————————————————
ਇਸੇ ਖ਼ਤ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ: ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਮਖ਼ਿਆਲ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ (ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ)
ਤੁਮ ਭਲੇ ਹੀ ਛੀਨ ਲੋ
ਅਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਸੇ ਉਸਕੀ ਕਿਲਕਾਰੀ
ਬੱਚੇ ਸੇ ਉਸਕਾ ਬਚਪਨ
ਮਗਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ
ਧਰਤੀ ਪਰ ਜੀਵਨ
ਮਗਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ
ਧਰਤੀ ਪਰ ਜੀਵਨ।

——————————————————————————————–
-ਵਿਜੈ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਡਾਕਘਰ ਚੈਲ-ਚੌਕ, ਜਿਲਾ ਮੰਡੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-175045.
ਲਿੱਪੀ-ਅੰਤਰ : ਮਹਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਜੈਤੋ


ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਉ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.