ਵੀਡਿਉ । ਕਵਿਤਾ । ਦਾਬ । ਤਨਵੀਰ | #punjabipoetry | Daab | Tanveer

ਕਵਿਤਾ: ਦਾਬ ਕਵੀ: ਤਨਵੀਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ’ਤੇ ’ਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ’ਤੇ ਦਾਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ’ਗੂਠਾ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਕੰਧ ਤੇ ਘਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਧ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ’ਗੂਠੇ ਘਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਚ … Read more

ਕਵਿਤਾ । ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ । ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੌਫ਼ ਨੂੰਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇਡੂੰਘਾ ਛਿਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰਦਾਵਿਸ ਘੋਲਦਾ ਹਾਂਮੈਂ ਵਹਾ ਕੇ ਅੱਥਰੂਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹਾਂਪਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਅੰਦਰਕਿੰਨਾ ਹੀਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੱਚਮੇਰੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀਮੈਨੂੰ ਖੌਫ਼ ਆਵੇਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਵੇਂ ਖਲੋ ਕੇਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਪਰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਮੈਂ … Read more

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com